ضرورت تهیه گردش موجودی کالاها

با توجه به رسیدگی های مالیاتی و الزامات حسابرسی، همه شرکتها ملزم به تهیه گردش موجودی کالاها و مواد بوده و ارائه آن به مبادی ذیربط ضرورت اساسی خواهد داشت

ضرورت محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته

باتوجه به تغییر قیمت خرید کالاها و مواد در طی سال مالی، محاسبه قیمت تمام شده کالای فروش رفته ، یکی از معضلات حسابداران می باشد و نرم افزار انبارداری ویژن با استفاده از روشهای متداول میانگین، FIFO ، LIFO بصورت دقیق آنرا محاسبه و ارائه می نماید

حرفه‌ای در کنترل موجودی و گردش کالا

null

نرم افزار انبارداری ویژن

مدیریت و کنترل ورود و خروج کالاها

با توجه به تنوع کالاها و انبارها نیاز به کنترل ورود و خروج کالاها توسط مدیران، امری ضروری است و در نرم افزار انبارداری ویژن این قابلیت وجود دارد که مراحل کار به صورت سیستمی و با تاییدیه مدیران مربوط انجام شود.

استفاده از گزارشات سیستمی

گزارشات تهیه شده از نرم افزار انباداری ویژن این امکان را می دهد که مدیران فرآیندهای گردش کالاها، بهای تمام شده و کاردکس کالاها را مطالعه و در تصمیمات مدیریتی مورد استفاده قرار دهند.

تعیین نقطه حداقل، حداکثر و نقطه سفارش

یکی از موارد اساسی در خرید کالاها و مواد، تعیین نقطه حداقل و حداکثر موجودیها و نقطه سفارش جهت خرید کالا میباشد، در نرم افزار انبارداری ویژن این امکان وجود دارد که برای هر یک از کالا نقاط مذکور را تعریف نمایید و نرم افزار در موارد لزوم یادآوریهای لازم را انجام میدهد.

تعیین انبار و کالاها با ویژگیهای متنوع

تهیه گزارش مربوط به انبارها و کالاها به تفکیک آنها و تعیین واحدهای سنجش اصلی و فرعی نیز از ملزومات یک نرم افزار انبار می باشد و در نرم افزار انباداری ویژن این قابلیت به سادگی انجام پذیر میباشد.

قابلیت‌ها

null
 • null

  استفاده از دستگاه بارکدخوان

  نرم افزار انبارداری ویژن قابلیت استفاده از همه دستگاههای بارکدخوان را در قسمتهای مورد لزوم را دارا بوده و کاربران می توانند بارکدهای دلخواه خود را چاپ نمایند.

 • null

  حداقل – حداکثر و نقطه سفارش

  استفاده از نقاط حداقل و حداکثر سفارش و نقطه سفارش کالا موجب مدیریت بهینه و کنترل خرید و تهیه کالاها و مواد می شوند. در صورت استفاده از نقطه حداقل و نقطه سفارش از توقف تولید و یا فروش کالا جلوگیری به عمل می آید.

 • null

  گزارش کاردکس موجودی‌ها

  این نرم‌افزار کاردکس مربوط به کالاهای مختلف را در انبارهای تعریف شده و با استفاده از فیلترهای متنوع و چندگانه در اختیار کاربران قرار می دهد.

 • null

  تعریف نامحدود انبار و کالا

  با استفاده از نرم افزار انبارداری ویژن کاربران می توانند به تعداد نامحدود، انبار و کالا تعریف کرده و برای کالاهای ایجاد شده واحدهای سنجش متنوع تعریف نمایند و برای هر یک از انبارها و کالاها شناسه و کد ویژه تعریف کنند.

 • null

  جابجایی بین انبارها و کالاهای امانی

  این نرم‌افزار قابلیت جابجایی کالاها را در بین انبارهای مختلف و شعب را دارا می باشد، همچنین کالاهای امانی را میتوان بدون قیمت گذاری و یا همراه با قیمت تعریف نمود.

 • null

  گزارش فروش بر اساس کالاها

  نرم افزار انبارداری ویژن این امکان را دارد که گزارشهای آماری مرتبط به میزان فروش هر یک از کالاها را بصورت حداکثر فروش و حداقل فروش در اختیار کاربران قرار دهد.

 • null

  امکان ورود و خروج اطلاعات کالاها

  به منظور سادگی کاربری و صرفه جویی در زمان، کاربران می توانند اطلاعات مربوط به کالاها را بصورت فایل Excel و یکجا وارد نرم افزار نمایند.

 • null

  انبارگردانی و مغایرت انبار

  این نرم‌افزار این قابلیت را دارد که بصورت اتوماتیک و سیستمی عملیات مغایرت گیری انبار را انجام داده و گزارشهای متنوعی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

 • null

  تهیه و چاپ گزارشها و رسیدها

  در نرم افزار انبارداری ویژن امکان چاپ رسیدها و گزارشات مربوط به قسمتهای مختلف نرم افزار بصورت سیستمی در اختیار کاربران و مدیران قرار می گیرد.

 • null

  تعیین دسترسی کاربران

  در این نرم‌افزار مشاهده انبارها، کالاها، رسیدهای انبار، اسناد انبار، تاییدیه رسیدها و سایر قسمتهای مختلف قابلیت تعیین دسترسی را برای کاربران دارا می باشد.

 • null

  امکان ایجاد روند خروج از انبار

  نرم افزار انبارداری ویژن به منظور کنترل بهینه ورود و خروج کالاها این امکان را به کاربران می دهد که مراحل ورود و خروج کالاها بصورت سلسله مراتب و با تاییدهای مدیران انجام شود.

 • null

  قیمت گذاری کالاها

  کاربران می توانند با استفاده از روشهای متداول (میانگین – FIFO – LIFO) اقدام به قیمت گذاری کالاهای خارج شده از انبار نموده و بهای تمام شده کالای فروش رفته را بر اساس قیمت گذاری انتخاب شده تهیه نمایند.

نرم افزار انبارداری ویژن
Accounting
Requires Windows 10,8,7,Vista,XP
Rating ۴.۵ (۴ ratings)